Case: Rumpupulpperi

Ohutlevyrakenteinen 900m3:n FEM-laskennalla optimoitu rakenne.

Ohutlevyrakenteinen 900m3:n FEM-laskennalla optimoitu rakenne.

        

Paino ennen 32 tn                                                            Paino jälkeen 18 tn

Modulaarinen ohutlevyrakenne kevensi rumpupulpperia 44 %.

Materiaalisäästöjen lisäksi saadaan kustannussäästöjä: Leikkaus – 55%, särmäys – 20%, hitsaus –95 %, koneistus –90%, pakkaus – 40%, kuljetus – 50%.