High Metal on vastuullisesti toimiva perheyritys. High Metal Oy pitää sisällään emoyhtiön Hakaniemen Metalli Oy:n sekä sen tytäryrityksen High Metal Production Oy:n ja menestyskonsepti MKT Dairyn. High Metal on yli 70 vuoden ajan erikoistunut kehittämään ja valmistamaan ruostumattomasta ohutlevystä prosessilaitteita ja komponentteja teollisuuden eri aloille.

Olemme toimineet teollisuuden asiakkaiden parissa omilla kasvoillamme 70 vuotta ja aiomme toimia seuraavatkin. Tämän vuoksi emme hae pikavoittoja, vaan pyrimme aina kestävään kumppanuuteen, jossa huomioidaan asiakkaan liiketoiminta, ihmiset ja ympäristö.

Ajattelemme asioita uudella tavalla

Vaikka olemme palvelleet eri teollisuudenaloja jo 70 vuoden ajan, asuu meissä kaikissa valtava innostus tehdä asioita uudella tavalla – paremmin, tehokkaammin ja fiksummin. Yhdistelemme jo kolmannessa sukupolvessa eri alojen osaamisia, toimintamalleja ja tekemistä. Seuraamme ennakkoluulottomasti alan trendejä, uusia valmistus- ja valmistuttamistapoja sekä kehitämme toimintamallejamme. Uskallammekin luvata, että jokainen meiltä lähtevä tuote kestää taatusti tarkastelun muiden maailman huippujen kanssa.

Luottamus syntyy kommunikaatiosta

Me teemme asiakkaillemme kriittisen tärkeitä kokonaisuuksia. Tämän vuoksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ongelmatilanteiden minimointiin, toimitusvarmuuteen ja työmme laatuun. Laadukkaan toiminnan lisäksi luottamus syntyy suorasta kommunikaatiosta ja kyvystä reagoida ongelmatilanteissa. Pidämme huolta myös siitä, että mikäli jotakin tapahtuu meillä tai asiakkaalla, pystymme toimimaan nopeasti ongelman ratkaisemiseksi.

Kaikki lähtee osaajistamme

High Metal ei ole mitään ilman erityislaatuisen osaavaa henkilöstöään. Tämän vuoksi pidämme erityistä huolta siitä, että yhtiömme toimintakulttuuri on innostava ja antaa osaajillemme mahdollisuuden kehittää itseään ja ammattitaitoaan. Motivoituneiden ja innostuneiden ihmisten kanssa on myös taatusti hauskempaa tehdä töitä!

Kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Ruostumaton teräs on materiaalina itsessään ekologinen, mutta pyrimme huomioimaan ympäristön myös tuotantomenetelmissä ja materiaalin tarpeessa. Suunnittelemalla asiakkaillemme fiksumpia ratkaisuja ja toteuttamalla niitä järkevämmin säästämme sekä  asiakkaidemme rahoja että luonnonvaroja.

Todistettua laatua

High Metal Oy:lle myönnetyt sertifikaatit:

ISO 9001 -sertifikaatti (155024-2014-AQ-FIN-FINAS)
ISO 3834-2 -sertifikaatti (155020-2014-AQ-FIN-FINAS)

High Metalin arvot ja toimintaperiaatteet

YHDESSÄ TEKEMINEN – Tarkoittaa yhteiseen päämäärään pyrkimistä sekä yrityksen sisäisessä toiminnassa että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Se tarkoittaa työtoverin auttamista, vastuunkantoa omasta ja toisen toiminnasta sekä toisen arvostamista, kunniottamista ja kannustamista. Asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen tarkoittaa yhteistyön tekemistä helpoksi ja tehokkaaksi, asiakkaan arvostamista ja vastuunkantoa myös tämän liiketoiminnan menestymisestä. Yhteistyökumppanien kohdalla yhdessä tekeminen tarkoittaa oikeiden ja vastuullisten kumppanien löytämistä, yhteisten päämäärien määrittelyä ja niiden tavoittelua tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen.

ROHKEUS –  Tarkoittaa rohkeutta olla oma itsensä ja ilmaista mielipiteitä vaikka ne eroaisivat muista. Rohkeutta puuttua epäkohtiin tai antaa kehuja hyvin hoidetusta työstä. Rohkeutta myöntää virheensä ja oppia niistä. Asiakkaita kohtaan rohkeus tarkoittaa avointa ja luottamuksellista lähestymistä ja asiakkaan tarpeisiin tarttumista. Sidosryhmien kohdalla rohkeutta vaatia vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa ja toimia itse rohkeasti esimerkkinä.

UUDISTUMINEN – on jatkuvaa, aktiivista ja kestävää. Se velvoittaa jokaisen jatkuvaan uuden oppimiseen, ajattelunsa kyseenalaistamiseen sekä seuraamaan aikaansa ja toimintaympäristöämme. Asiakkaidemme kanssa pyrimme jatkuvasti uudistamaan tuotteitamme, palveluitamme ja yhteistyömalliamme. Sidosrymiemme kanssa pyrimme jatkuvasti seuraamaan ja ennakoimaan toimintaympäristömme muutoksia ja reagoimaan niihin ennakoivasti ja vastuullisesti.

High Metal Oy:n keskeiset toimintaperiaatteet:  LAATU –  LUOTETTAVUUS – VASTUULLISUUS