Teollinen sopimusvalmistus

Kaikkien menestyneiden tuotteiden taustalla on loistava idea. Valitettavasti suuri osa loistavista ideoista jää ainiaaksi toteuttamatta. Kaikista surullisin kohtalo on kuitenkin niillä ideoilla, joita kyllä pyritään viemään käytännön tasolle, mutta joiden lopputulos on vain irvikuva kerran niin kirkkaana hehkuneesta ideasta. Meidän mielestämme tämä ongelma on ratkaistavissa.

Teollinen sopimusvalmistus uudella kulmalla

High Metal Oy:n uudenlainen teollisen sopimusvalmistamisen palvelumalli on rytmikkäästi yhteen pelaava kokonaisuus, jonka saumoista hyvien ideoiden olemus ei pääse valumaan ulos. Kokonaisuuteen sisältyy neljä elementtiä: suunnittelu ja tuotekehitys, tuotanto, automaatio sekä huolto- ja varaosapalvelu. Vanhassa maailmassa näistä elementeistä muodostettu kokonaisuus olisi kuljettanut tuoteidean lineaarisesti vaiheesta toiseen ja menettänyt joka nivelkohdassa jotain oleellista. Me emme toimi niin.

Rajat murtavaa yhteistyötä

Palvelumallissamme monialainen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä koko idean matkan ajan. Tuotannossa tiedetään koko ajan, millaisia ajatuksia suunnittelusta on tulossa ulos ja toisaalta tuotannossa voidaan luontevasti konsultoida tuotekehitystä. Näin valmis tuote ei ole vain sellainen kuin pyydettiin, vaan vielä aiottuakin kustannustehokkaampi ja fiksumpi käyttää.

Tapauskohtaisesti valikoitua asiantuntemusta

Kun teollinen sopimusvalmistus toteutetaan näin, varmistutaan siitä, että jokaisen tuotteen valmistuksessa yhdistellään osaamistamme juuri oikeassa suhteessa. Joissain tapauksissa pääpaino voi olla automaatio-osaamisen hyödyntämisessä, toisissa sitten taas keskitytään esimerkiksi tuotekehitykseen. Yhteistä kaikille tapauksille kuitenkin on se, että taustalla on monialainen kokonaisuus, johon tukeutua.