Hallitus on ollut vahvasti mukana yrityksen toiminnassa jo 80-luvulta lähtien. Koemme että tehokkaasti toimiva hallitus pystyy katsomaan yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä ja olemaan yrityksen johdon tukena. Hallituksessamme on ollut aina ulkopuolisia jäseniä, mutta heidät on aina tarkasti valittu tukemaan yrityksen strategiaa.

Tällä hetkellä katsomme vahvasti uudenlaisen ruuantuotannon koneisiin ja laitteisiin sekä MKT:n kansainvälistymiseen, varmistaen kuitenkin, että tuotekehityspohjaisten asiakasratkaisujen kehittäminen ja innovointi on keskeinen osa meidän toimintaa jatkossakin.

Reijo Svanborg, High Metalin hallituksessa vuodesta 2007

Diplomi-insinööri, joka omaa raudanlujan kokemuksen High Metalin eri liiketoiminta-alueista. Ollut toimitusjohtajana niin Hackmanilla (entinen Metos) kuin MKT:n entisellä omistajalla Tebel-MKT:llä. Kirjoitti diplomityönään MKT:n kansainvälistymissuunnitelman. Reijo tuntee siis yrityksen pitkältä aikajänteeltä, ja on näkemyksellinen strateginen kehittäjä.

 

Lasse Järvinen, High Metalin hallituksessa vuodesta 2021

Hallituksen uusin jäsen Lasse lisää yhtiön fokusta kasvuun, markinointiin ja arvoketjuihin, mistä hän on hankkinut kokemusta toimiessaan useiden eri kasvuyritysten hallituksissa sekä skaalatessaan teknologiayhtiöitä Suomessa ja kansainvälisesti. Lassella on takaan yli 50 yrityskauppaa ja laskentatoimen kauppatieteiden maisterina hän tukee yhtiön taloudellista ohjausta.

Petri Kalliokoski, Hallituksen puheenjohtaja, High Metalin hallituksessa vuodesta 2007

Petrillä on pitkä kokemus VTT:ltä erilaisista tutkimus- ja johtotehtävistä. Viimeksi hän toimi Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta alueen johtajana ja toimitusjohtajana varamiehenä. Lisäksi hän oli VTT Ventures Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Petri siirtyi VTT:ltä yrittäjäksi High Metal Oy:lle 2018, ja toteutti samalla pitkäaikaisen haaveen yrittäjäksi ryhtymisestä. Tänä päivänä Petri toimii yrityksen toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana. Petri on myös aktiivinen sijoittaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen muissakin teknologiaintensiivisissä kasvuyrityksissä.

Lauri Nurminen, High Metalin hallituksessa vuodesta 2005

Lauri edustaa yrityksen kolmatta sukupolvea omistajana. Lauri toimii yrityksessä operatiivisesti varatoimitusjohtajan roolissa vastuualueenaan markkinointi ja myynti. Laurin näkökulmana on lisäksi kehittää High Metal Oy:n brändia ja mielikuvaa asiakkaiden ja sidosryhmien näkäkulmasta. Lauri on myös aktiivinen Perheyritysten liitossa.

Juha Nurminen, High Metalin hallituksessa vuodesta 2004

Juha edustaa yrityksen kolmatta sukupolvea omistajana. Hän ei ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa, vaan työskentelee muissa tehtävissä ulkomailla. Juhalle on tärkeää vahvistaa High Metal Oy:n roolia kestävässä kehityksessä ja varmistaa, että kaikki tekemisemme on vastuullista. Laurin tapaan Juha toimii aktiivisesti omistajuuden kehittämisessä Perheyritysten liitossa.