Lasertyöstö on ollut yksi High Metal Oy:n tuotannon kulmakiviä jo parinkymmenen vuoden ajan. Reilun seitsemänkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kehittyneet yhdeksi Suomen johtavista ohutlevyjärjestelmien suunnittelijoista ja valmistajista. Meillä on pitkä kokemus sekä 2D- että 3D-laserleikkauksesta ja -hitsauksesta. 

Käytössämme on mm. hitsaava ja leikkaava 3D-lasertyöstörobotti, joka mahdollistaa uudentyyppisten ohutlevyrakenteiden valmistamisen. Laserhitsauksessa pystymme hyödyntämään myös hybridihitsausta, jossa laserhitsaukseen on yhdistetty perinteisempi virtalähde (MIG). Laserrobottia hyödyntämällä vaativat toimilaiterakenteet sekä osakomponentit voidaan suunnitella ja valmistaa ilman tuotantomenetelmien rajoituksia.  

Säästöjä lasertekniikalla 

Leikkaavaan ja hitsaavaan laseriin perustuva tuotantoteknologia sopii hyvin ohutlevyjen käsittelyyn, koska lasertyöstössä tarvitaan erittäin vähäistä lämmönluontia. Laserhitsauksessa lämmöntuonti materiaaliin pystytään hallitsemaan perinteisimpiä hitsausmenetelmiä tarkemmin, mikä vähentää hitsausjännityksiä ja muodonmuutoksia.  

Kysyntä kasvaa varsinkin palkki- ja kotelomaisissa kappaleissa. Uudenlaisella rakenteilla tuotteista tulee pitkäikäisempiä ja ympäristöystävällisempiä, jopa kokonaan kierrätettäviä. Säästöä syntyy myös valmistusvaiheen vähäisempänä energiantarpeena. 

Lasertyöstömenetelmien edut  

Laserhitsaus on muodostunut tärkeäksi teollisuuden liitosmenetelmäksi, jolla on lukuisia etuja perinteisiin hitsausmenetelmiin verrattuna. Laserhitsauksen suurimmiksi eduiksi voidaan lukea suuri hitsausnopeus sekä pieni lämmöntuonti, jolloin hitsattavan kappaleen muodonmuutokset sekä sisäiset jännitykset jäävät vähäisiksi. Hitsausprosessin aikana hitsausoptiikka ei myöskään kosketa hitsattavaa kappaletta, jolloin työkalujen kulumista ei esiinny ja prosessi on helposti automatisoitavissa. Laserhitsaukselle tunnusomaista on myös korkealaatuinen ja kapea sauma, jolloin sauman viimeistelyn tarve on vähäinen.  

Lasertyöstömenetelmillä voidaan korvata hyvin erilaisia prosesseja. Leikkaavat prosessit korvaavat esimerkiksi lastuavaa työstöä ja muita termisiä leikkausmenetelmiä. Tyypillisesti laserleikkaus on muodon ja sarjasuuruuden suhteen perinteisiä menetelmiä joustavampi menetelmä.   

Suurena etuna on myös lasertyöstön vaikutus tuotannon läpäisyaikoihin. Tämä perustuu tarkkaan ja nopeaan työstöön. Läpäisyaikaan vaikuttaa myös se, että tuotannosta mahdollisesti jää osa työvaiheita pois: Esimerkiksi tyypillisesti kappaleeseen tuotu lämpömäärä on optimoitu, jolloin kappaleen muodonmuutokset jäävät pieniksi. Usein poisjäävät työvaiheet ovat manuaalista työtä tai koneistusta. Näillä saavutettu etu voikin olla jopa merkittävämpi kuin prosessin nopeuden tuoma etu. 

Laserhybridihitsaus ja uusia sovelluskohteita 

High Metallin toteuttamassa laserhybridihitsauksessa on kyse CO2laser ja MAG-prosessin yhdistämisestäMuitakin variaatioita on, mutta tässä sovelluksessa lasersäde ja lisäaine tuodaan samaan sulaan. 

Laserhybridihitsaus onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän lasertehoa on käytössä. Kun rakenteeseen halutaan vähäisiä muodonmuutoksia eikä työtä voida tehdä laserhitsauksella, on hybridihitsaus paikallaan. Päittäisliitoksissa lämmöntuonti on laserhitsaukseen verraten noin kaksinkertaista, mutta vain noin neljäsosa MIG-hitsauksen vastaavasta. Myös materiaalit, kuten duplex- ja suurlujuusteräkset, voivat edellyttää hybridihitsauksen käyttöä, koska tässä kohdin laserhitsauksella ei saavuteta välttämättä kaikkia hitsille asetettuja vaatimuksia, kuten riittävää korroosiokestävyyttä tai sitkeyden kannalta oikeaa mikrorakennetta. 

High Metal Oy:n laser- ja hybridilaitteisto 

Käytössämme on Trumpf GmbH:n valmistama CO2-lasertyöasema. Sen laserteho on 6 kW. Asemalla pystytään valmistamaan huomattavan suuria kappaleita: Suurimmat tuotteet ovat olleet yli 12 metriä pitkiä ja lähes 2 metriä leveitä.  

Teemme laitteistolla ruostumattomien terästen laserleikkausta, laserhitsausta sekä myös laserhybridihitsausta. Työasema on ns. 3D-asema, jossa on viisi liikkuvaa akselia, joista kaksi on kiertyviä. Tämä takaa erittäin hyvän luokse päästävyyden monimutkaisia kappaleita hitsattaessa. 

Uuden 3D-lasertyöstökoneen ja siihen yhteensopivan CAM-ohjelman hankimme vuonna 2017. Näin saimme kolmiulotteisten kappaleiden työstämisen nostettua taas uudelle tasolle. 

 

Todistettua osaamista 

Olemme laserhitsauksen ja laserleikkauksen pioneereja Suomessa. Suunnittelemme ja valmistamme ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä innovatiivisia ohutlevyrakenteita modernia hitsaavaa lasertekniikkaa hyödyntäen.  

Laserhitsattaviin ohutlevyrakenteisiin liittyvä suunnitteluosaamisemme sekä tuotantoteknologiamme tuottavat asiakkaillemme kustannussäästöjä – referenssit puhuvat puolestamme!  

Olemme kehittäneet asiakkaillemme lukuisia innovatiivisia menestystuotteita kansainvälisille markkinoille. Voitot Plootu Fennica – vuoden ohulevytuote 20062008 sekä 2014 -kilpailuissa kertovat myös omaa kieltään osaamisestamme.