Case: Metos astianpalautusjärjestelmät

Metos Oy Ab on yksi High Metal Oy:n kiinteimmistä ja pitkäaikaisimmista yhteistyökumppaneista. Molempien yritysten arvomaailma on aikojan saatossa muokkaantunut samansuuntaiseksi, ja molemmissa yrityksissä on asiakaskeskeinen toimintamalli. Metoksen ammattikeittiöille suunnattu palvelupaketti sisältää koko ketjun: laitteiden sijoittelukuvat, laitteet, koulutuksen laitteiden käyttöön sekä huolto- ja varaosapalvelut. Alan kärkiyrityksiin kuuluva Metos toimii itsenäisenä liiketoimintaryhmänä Italialaisessa ALI Groupissa.

High Metal Oy valmistaa Metokselle 300–2000 ruokailijan astianpesuosastoihin tarkoitettuja astioiden palautus- ja lajitteluyksiköitä. Metos ja High Metal tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä astianpelujärjestelmiin tarvittavissa oheislaitteissa. Tänä päivänä näitä yhdessä kehitettyjä järjestelmiä toimitetaan eri variaatioina ympäri Eurooppaa noin 200–300 kpl vuosittain.

Alla näkyvissä kuvissa näet astioidenpalautusjärjestelmien kehityskaarta 1970-luvulta 2020-luvulle.