Voidaksemme tuottaa asiakaslähtöistä laatua kaikkiin tarpeisiin, panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ja tuotteiden ymmärtämiseen. Tuotteidemme ja palveluidemme laadun varmistamme kehittämällä prosessejamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Sertifioidut ISO 9001- ja ISO 3834-2 -standardien mukaiset laatu- ja hitsausjärjestelmät ohjaavat toimintaamme.

Käytössä on myös poikkeamienhallintajärjestelmä, jonka avulla seuraamme tuotantomme poikkeamia. Analysoimme poikkeamien syntykohdat ja juurisyyt voidaksemme kehittää toimintaamme. Tärkeässä roolissa ovat myös säännöllisesti toteuttamamme asiakastyytyväisyyskartoitukset.

Kansainvälinen sertifikaatti osoituksena laadunhallinnasta

ISO 9001 on laadunhallintastandardi, joka on kansainvälisesti hyvin tunnettu. Se tähtää yrityksen toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Virheiden vähentämisellä säästetään kustannuksia ja turvataan tasainen laatu, joten kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa ISO 9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli.

Teollisuuden alalla ISO 9001:2015 -standardi on yleisesti käytetty sertifiointi  helpottamaan laadunhallinnan ylläpitoa. Kaupankäynnissä niin kotimaiset kuin kansainväliset asiakkaat voivat luottaa, että asiat hoituvat tietyn, säädellyn ja tasalaatuisen protokollan mukaan.

Laadunhallintajärjestelmällä organisaatio edesauttaa luotettavuutensa osoittamisessa asiakkaidensa tarpeiden ja odotusten mukaisten palveluiden ja tuotteiden tuottamisessa. ISO 9001 -standardissa määritellään seitsemän järjestelmän toteuttamisen keskeistä toimintoa:

 • Organisaation toimintaympäristö
 • Johtajuus
 • Suunnittelu
 • Tukitoiminnnot
 • Operatiivinen toiminta
 • Suorituskyvyn arviointi
 • Parantaminen

 

Hitsauksen laadunhallintajärjestelmä todisteena työn laadusta

Toinen High Metalin käytössä oleva sertifikaatti on ISO 3834-2 hitsauksen vaativa laadunhallintajärjestelmä. Sen tarkoitus on varmistaa lopputuotteiden laatu, vähentää hukkaa ja tehostaa työnkulkua.

Hitsaaminen vaikuttaa merkittävästi paitsi tuotteen laatuun myös kustannuksiin. Onkin erittäin tärkeää, että hitsaaminen voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti määritetyt laatuvaatimukset täyttäen.

Hitsauksen laadunhallinnan keskeisimpiä asioita ovat:

 •  Tekninen katselmus, jossa tarkistetaan yrityksen kyky valmistaa tilattu tuote sekä itse tuotteelle ja sen hitsaukselle asetetut vaatimukset ja määritykset. Vain oikein suoritettu tekninen katselmus luo pohjan hallitulle, riskittömälle ja kustannustehokkaalle valmistukselle.
 • Hitsaushenkilöstölle asetettavat pätevyysvaatimukset. Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevöittämisvaatimus varmistaa osaltaan hitsaustyön laadunhallintaa ja vähentää virhekustannuksia.
 • Tuotantosuunnitelman sekä kirjallisten, hyväksyttyjen hitsausohjeiden avulla yritys varmistaa, että valmistus tapahtuu suunnitelmallisesti ja että itse hitsausliitosten ominaisuudet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.
 • Poikkeamien systemaattinen käsittely, jolla varmistetaan, että vialliseksi havaittu tuote ei joudu epähuomiossa käyttöön. Poikkeamien syyt analysoidaan ja suoritetaan korjaavat toimenpiteet, joilla vastaavien poikkeamien syntyminen jatkossa voidaan ehkäistä.

ISO 3834-2 standardi vaatiikin yritykseltä huomattavan työpanoksen. Siinä mitataan koko henkilökunnan sitoutuminen työhön ja sen myötä suoritettaviin toimenpiteisiin, kuten työtapojen kehittämiseen, uusien tehtävien suoritukseen ja informaation kulun varmistamiseen.

 

High Metal Oy:lle myönnetyt sertifikaatit:

ISO 9001 -sertifikaatti (155024-2014-AQ-FIN-FINAS)
ISO 3834-2 -sertifikaatti (155020-2014-AQ-FIN-FINAS)