Haluamme kuormittaa ympäristöä niin vähän kuin mahdollista ja tehdä voitavamme hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Siksi laskemme ja minimoimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.

Terästeollisuus tuottaa tällä hetkellä 7–9 % kaikista maailman hiilidioksidi-päästöistä*. Meidän tulee olla mukana hidastamassa ilmastonmuutosta ja huomaamme omassa toiminnassamme jo nyt käynnissä olevan energiamurroksen. Arvoketjun prosesseissa kuluu paljon energiaa ja haluamme kehittää omia toimintojamme energiatehokkaammiksi sekä siirtyä mahdollisuuksien mukaan käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.

Ydintoimintamme on valmistavassa teollisuudessa ja liikutamme vuosittain kymmeniä tonneja raaka-aineita toimittajilta meille sekä valmiita tuotteita meiltä asiakkaillekin. Kuljetuksista aiheutuu myös päästöjä, ja olemme jo vaikuttaneet niiden päästömääriin mm. käyttämällä fiksuimpia mahdollisia kuljetusmuotoja sekä vaihtamalla kuljetusten pakkaus- ja tukimateriaaleja kevyempiin materiaaleihin.

Hiilijalanjäljen laskeminen ja päästötavoitteiden asettaminen ovat parhaita keinoja sekä kartoittaa että pienentää toimintamme haitallisia vaikutuksia. Laskemme ja arvioimme ensi tilassa koko oman toimintamme hiilijalanjäljen, ja sen pohjalta laskemme tuotekohtaisen hiilijalanjäljen yksittäisille tuotteillemme kuten uima-altaille.

Kun hiilijalanjälki on laskettu, asetamme toiminnallemme kunnianhimoisen päästövähennystavoitteen ja vältämme kaikki vältettävissä olevat tulevat päästöt. Lopuksi voimme vielä hyvittää ne päästöt, joita emme toimillamme pysty välttämään tai vähentämään.

*Lähde: https://yle.fi/a/3-12062634

← Takaisin