Panostamalla entistä enemmän tuotteidemme turvallisuuteen, laatuun ja kestävän kehityksen mukaisuuteen saavutamme aiempaa pidempiä asiakassuhteita sekä merkittävämpää kilpailuetua.

Meille on tärkeää, että tuotteemme ja ratkaisumme ovat laadukkaita, kestävän kehityksen mukaisia ja turvallisia käyttää. Tuotteemme ja ratkaisumme eivät saa vaarantaa käyttäjän terveyttä tai turvallisuutta. Tuotantotapamme ja tuotteemme ovat ISO 9001- ja 3824-2-sertifikaattien mukaisia.

Seuraamme säännöllisesti tuotteidemme laatua, kartoitamme mahdollisia kehityskohteita ja parannamme tuotanto-tapojamme tarpeen mukaan. Kestävä kehitys tarkoittaa tuotteidemme osalta mm. valmistusmenetelmien materiaali- ja energiatehokkuutta, haitallisten päästöjen vähentämistä, jätteiden vähentämistä sekä mahdollisuutta tuotteen materiaalien hyötykäyttöön elinkaaren loppupuolella.

Tuotamme asiakkaillemme kestävää arvoa pidentämällä tuotteiden käyttöikää modernisoimalla laitteita ja kalusteita sen sijaan, että tuotteet täytyisi korvata kokonaan uusilla. Lisäämme ratkaisujemme kestävyyttä ja turvallisuutta myös automatiikan ja robotiikan avulla.

Panostamme jatkossa enemmän tuotteiden elinkaareen pidentämiseen ja kestävään kehitykseen jo suunnitteluvaiheessa. Kartoitamme myös uusia mahdollisuuksia parantaa tuotteidemme energiatehokkuutta.

← Takaisin