Työntekijätyyvyäisyyttä mittaava eNPS-lukumme on X,XHuolehtimalla hyvin työntekijöidemme hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta pidämme huolen siitä, että he säilyttävät työkykynsä pidempään ja että saamme jatkossakin alan parhaan osaamisen.

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin ja että työympäristömme on terveellinen ja turvallinen. Teemme kaikkemme, jotta saamme minimoitua tapaturmat ja onnettomuudet, ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja parempiin työoloihin ja parempaan työviihtyvyyteen.

Pidämme huolen, että käyttämämme tuotantotilat, laitteet ja työkalut ovat asianmukaisia ja turvallisia käyttää. Päivitämme turvallisuusohjeita aina tarvittaessa ja huolehdimme siitä, että jokaisella henkilöstön jäsenellä on ajantasainen tieto niistä.

Mittaamme ja seuraamme tuotantotilojen hitsauskaasujen ja hiontapölyn määrää säännöllisin väliajoin. Olemme toteuttaneet tiloissamme myös työturvallisuuskävelyn, ja tilannetta seurataan kuukausitasolla.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja koulutustarpeita, ja suunnittelemme uudenlaista työpaikan sisäistä mestari-kisälli-henkistä oppimisohjelmaa. Teemme yhteistyötä lähialueiden oppilaitosten kanssa muun muassa oppisopimuskoulutuksen muodossa.

Panostamme jatkossa enemmän myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja kartoitamme yhdessä henkilöstömme kanssa olemassa olevia ajattelu- ja toimintamallejamme sekä mahdollisia piileviä ennakkoluuloja.

← Takaisin