Case: Luke vertikaaliviljely

High Metal Oy kehittää Luonnonvarakeskukselle uutta tuotantokasvien vertikaaliviljelyn tuoteperhettä. Haastattelimme Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Titta Kotilaista yhteistyön tiimoilta.

🔹 Mistä tarve tuotekehitykselle syntyi?

”Meillä on meneillään Business Finlandin rahoittama Research to Business -hanke, jossa kehitämme korkeiden tuotantokasvien vertikaaliviljelyn konseptia ja uutta liiketoimintaa. Tähän liittyy kasvatuslaitteen suunnittelu- ja kehitystyötä.”

🔹 Miten yhteistyö High Metalin kanssa on sujunut?

”Odotuksemme ovat ylittyneet, suunnitteluvaihe on edennyt nopeasti. Kokemus tämänkaltaisista tuotekehitysprojekteista näkyy, lähestymistapa on hyvin systemaattinen. Yhteistyö on sujunut hyvin, tarpeita ja ideoita on keskusteltu läpi perusteellisesti.”

*kuvan lähde: Luonnonvarakeskus

 

Uutta laitetta kehitettäessä me High Metalilla pyrimme aina keräämään lähtötietoa mahdollisemman useasta lähteestä. Käyttäjillä on usein käytännön mukanaan tuomia, painoarvoltaan tärkeitä näkemyksiä tarvittavista ominaisuuksista. Tunnistettujen tarpeiden lisäksi voi olla tarpeita, joita ei tiedosteta ja siten ei onnistuta saattamaan suunnittelijan tietoon.

Mikäli kiinnostaa tietää projektistamme tarkemmin tai olet kiinnostunut suunnittelu ja valmistuspalveluistamme, ota yhteyttä;

Projektivastaava:

Paul Lahtinen
+358 400 421 973
paul.lahtinen@highmetal.fi