Case: Uudenlainen juustonvalmistuskonsepti

High Metal on ollut EU rahoitteisessa Cyberfactory#1 projektissa kehittämässä uudenlaisen juustonvalmistuskonseptia. Projektin tavoitteena oli kehittää laitteisto, joka mahdollistaa muun muassa tuotannon reaaliaikaisen simuloimisen, vähentää hävikkiä, tehostaa tuotantoa, auttaa tekoälyn avulla ennakoimaan huoltotarpeita sekä parantaa tuotannon laatua.

HIgh Metal Oy, MKT on kehittänyt juustonvalmistuksen laitemitoitusta varten simulaatiokalun. Lähtökohtana on puuttua juustonvalmistuksen pullonkauloihin ja tuoda esiin seikat, joilla juuston laatua voitaisiin parantaa käsittelemällä juustomassa optimaalisella tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että karsitaan erilaiset odotusajat minimiin, käsitellään kutakin juustoa tasalaatuisuuden merkeissä.

MKT simulaatiotyökalu tuo vastauksen vuorokautiseen ajankäyttöön annettujen syöttöarvojen puitteissa. Näet virtuaalisesti aikajanan ja voit huomata valmistuksen yhtäjaksoisuuden ja mahdolliset rajoittavat tekijät. Pääset siis selville siitä, miten aika kuluu eri valmistuksen vaiheissa. Saat vastauksia siihen, miten laitteistot toimivat keskenään ja miten vaikuttaa asiaan.

MKT työkalulla saat simulaation tuloksena myös ajatuksen laitekokoonpanosta ja ajatuksen laitesijoittelusta ja niiden keskinäisistä suhteista. Laitteet voivat olla olemassa olevia tai MKT:n uuden polven valmistuslaitteita. Voit siirtyä askel askeleelta toteuttamaan uutta valmistusmallia.

Simulaatiotyökalun yksi merkittävä ominaisuus on myös avainlukujen laskeminen. Saat yhteenvedon kaikista mitoitukseen käytetyistä parametreista ja yhteenvedon tunnusluvuista kuten käytettävyyden tasosta, läpimenoajoista, tarvittavista laitteista, tuotantomääristä. Päätösten ja valintojen teko on selkeämpää, kun käytössäsi on MKT:n simulaatioraportti.