High Metal & MKT mukana ITEA CybeFactory hankkeessa

 

High Metalin juustonvalmistukseen keskittyvä brändi MKT Dairy liittyi ITEA:n Kyberturvallisuusprojektiin vuonna 2019, päämääränään kehittää ja suunnitella täysin uudenlainen juuston valmistusprosessi. Haluammekin nyt antaa tilannepäivityksen projektin etenemisestä ja mistä siinä on oikein kyse.

CyberFactory#1 (CF#1) projektin tarkoitus on suunnitella, kehittää, integroida ja havainnollistaa määritetyt avaintekijät, jotka edistävät optimointia ja muutoskykyä Factory of the Future (FoF) -konseptissa.

Projektin laajuus kattaa teknisen, taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen ulottuvuuden 28:n kumppanin avulla seitsemästä eri maasta. Kumppanit ovat pilottikäyttäjiä, tavaran- tai palveluntoimittajia, tutkimusorganisaatioita ja akateemisia yhteisöjä.

CF#1 on virikeprojekti, ja sen tarkoitus on täydentää ja kehittää nykyisiä Teollisuus 4.0:n teknologioita edelleen avaintekijöiksi olennaisissa sovellusskenaarioissa ja vahvistaa näiden käytettävyys todellisissa tilanteissa. Projektin tavoite onkin kehittää avaintekijöitä (1) Tehdasjärjestelmissä, (2) FoF optimoinnissa ja (3) FoF muutoskyvyssä.

Tärkein CF#1:n osoittama haaste on sovittaa FoF:n toimitus- ja valmistusketjujen optimointi osaksi turvallisuus- ja muutoskykytarvetta liittyen kyberuhkiin.

Nykyiset CF#1:n mahdollistavat teknologiat Teollisuus 4.0:ssa tulevat täydentymään ja kehittymään avaintekijöiksi soveltuvilla alueilla. Nämä avaintekijät kartoitetaan sovellusskenaarioissa ja niiden käytettävyys varmistetaan käytännön tilanteissa. Tämä heijastaa uusia mahdollisia tehdasmalleja kuten käyttäjäkeskeiset tehtaat tai oppimistehtaat. Huomioon otetaan myös muutokset liiketoimintamalleissa, esimerkkeinä tuotteiden muuttaminen palveluiksi tai tietopalveluiden kehittäminen kattamaan valmistustoiminnot.

Factory of the Future:n optimointi tarkoittaa teknologian kehitysryppäitä, jotka mahdollistavat valmistuksen optimoinnin ja jakeluketjujen prosessit ja jotka kehittävät tietokeskeisiä liiketoimintamalleja.

 • Reaaliaikaiset tunnistus-, seuranta- ja valvontatyökalut, materiaalit ja ihmiset jakeluketjussa, joita voidaan käyttää tunnistamaan tulevaisuuden tehtaan tila ja kehittyminen, optimoimaan käyttäytyminen, tunnistamaan poikkeukset ja määrittelemään täsmälliset keinot niiden hallintaan.
 • Tietoalustojen hyväksikäyttö mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien rakentamisen perustuen ison datan analytiikkaan valmistuksesta saatavan tietoketjun perusteella.
 • Ihmisen ja koneiden yhteistyön optimointi tehtaan lattialla tekoälykeinojen avulla helpottamaan ihmiskäyttäjien ”oppimista” ja mahdollistaa ”itseoppiminen” turvallisessa ympäristössä sekä ihmisille että koneille.
 • Valmistuskapasiteetin jyvittäminen mahdollistaa valmistuskuorman reaaliaikaisen optimoinnin tehtaiden verkostossa.

Katso hankkeen esittely video alta:

MKT Dairy CheesePlatform tavoitteet juuston valmistuksessa:

 • Joustavuus tuotteiden laadun vaihtelussa
 • Skaalautuvuus tuotannon kasvulle tulevaisuudessa
 • Lyhyempi asennus ja valmistuksen käynnistysaika
 • Toimitetaan täysin testattuna ja integroituna valmistajan toimesta
 • Vie vain vähän tilaa meijerin lattialla
 • Alhaisemmat huoltokustannukset ja helpompi ylläpitää verrattuna perinteisiin meijerien tuotantolinjastoihin
 • Jatkuva juuston valmistusprosessi

Lisää tietoa Kyberturvallisuusprojektista: https://www.cyberfactory-1.org

Jos olette kiinnostuneita tietämään lisää MKT Dairysta, olettehan yhteydessä juuston valmistuksen asiantuntijaamme Henri Granbergiin: henri.granberg@mkt-dairy.fi