Petri Kalliokoski on nimitetty mukaan Business Finlandin johtokuntaan

High Metal Oy:n Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski on nimitetty mukaan Business Finlandin johtokuntaan.

Hallitus nimitti 8.2.2024 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan toimikaudeksi 15.2.2024-14.2.2026. Aiemmin johtokunnan puheenjohtajana toiminut hallitusammattilainen Päivi Marttila ja varapuheenjohtajana toiminut työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Mia Hurtta jatkavat tehtävissään.

Johtokunnan muiksi jäseniksi nimitettiin:

  • toimitusjohtaja Petri Kalliokoski (High Metal Oy)
  • toimitusjohtaja Taru Keronen (Eckerö Line Oy)
  • toimitusjohtaja Sami Lampinen (Inventure Oy)
  • johtaja Teppo Rantanen (Tampereen kaupunki)
  • alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä (ulkoministeriö)
  • toimitusjohtaja Tuula Teeri (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien).

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Business Finland -kokonaisuuden toimintaa ja päättää yleisistä toimintalinjoista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettamat tavoitteet sekä omistajaohjauksen periaatteet ja linjaukset. Johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen rahoituskeskuksen tehtäväalueeseen kuuluviin hankkeisiin valtion talousarviossa osoitettujen valtuuksien puitteissa.

Lisää uutisesta ja Business Finlandista voi lukea täältä->